Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

ostatni

September 10 2017

ostatni
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viapassionative passionative
ostatni
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaavooid avooid
ostatni
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaavooid avooid

September 03 2017

ostatni
Chociaż powiedziałam sobie dawno temu, że życie to nie bajka, głęboko w środku zawsze miałam nadzieję, że nią jest. Każda młoda dziewczyna marzy o bohaterze, który przybędzie na ratunek i uwolni ją, zamkniętą w samotnej wieży. Nie byłam wcale inna- może tylko wykazywałam się większą pracowitością wznosząc tę wieżę z kości słoniowej własnego projektu- jej fundament stanowiły książki, cegły uformowane z obowiązku, którego poczucie wpoili we mnie rodzice, obrazami na ścianach mogły być marzenia, a moje wątpliwości i obawy były kratami w oknach. 
— Melanie Benjamin

September 02 2017

ostatni
Ilu z nich, pomyślałem, przyglądając się ludziom pozującym sobie nawzajem do zdjęć, ma szczęśliwe, beztroskie... i po prostu swobodne życie? Ilu z nich żyje w smutku? Ilu..?
— ,,Shantaram" G. D. Roberts
ostatni
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 31 2017

ostatni
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

August 30 2017

ostatni
ostatni
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
ostatni
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
ostatni
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.

August 28 2017

ostatni
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viatobecontinued tobecontinued
ostatni
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
ostatni
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
ostatni
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame

August 27 2017

ostatni
- (...) Myślałem, że sztuka powinna coś oznaczać.
- A nie sądzisz, że może istnieć, nie domagając się wyjaśnienia? Dlaczego musielibyśmy przypisywać sztuce znaczenie? Czy wszystko musi być dla nas zrozumiałe? Być może sensem jej istnienia jest wzbudzanie emocji - i tyle.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
ostatni
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMezame Mezame

August 20 2017

ostatni
7355 6a2c

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarawwwr rawwwr

August 16 2017

ostatni
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl