Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

ostatni
9301 ef10 500
Hannibal S03E04

August 01 2017

ostatni
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaMezame Mezame
ostatni
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .

July 31 2017

ostatni

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

July 30 2017

ostatni
Reposted fromedson edson vialubiedarkside lubiedarkside
ostatni
1582 a91b
Reposted fromproof proof viatobecontinued tobecontinued
ostatni
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
ostatni

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
ostatni
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viaMezame Mezame

July 27 2017

ostatni
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viatobecontinued tobecontinued
ostatni
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno

July 26 2017

ostatni
Nie ma już nic
Jest dobre wyjście spać
Jest dobre wyjście jeść
Jest dobre wyjście pić
wódkę pić
papierosy palić
kochać

żyć

tak
to wszystko jest dobre wyjście
— R. Wojaczek
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viarawwwr rawwwr
ostatni
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarawwwr rawwwr
2740 0a1b 500

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

Reposted fromkittywearsribbons kittywearsribbons viaMezame Mezame
ostatni
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

July 25 2017

ostatni

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viapassionative passionative
ostatni
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 21 2017

ostatni
8972 6632 500
Hłasko
Reposted frombizarrerie bizarrerie vialubiedarkside lubiedarkside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl