Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

ostatni
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones

May 20 2019

ostatni
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viaavooid avooid
ostatni
3428 77b7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
ostatni
to miłe spotkać kogoś, kto rozumie. rozumie brak czasu, dużo nauki i aktywności, które Cię rozwijają i są dla Ciebie ważne. kogoś, kto nie każe Ci z nich rezygnować.  nie stawia cichego wyboru, pomiędzy sobą, a Twoją ambicją.  miłe.
— xxx
ostatni
9129 1999 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones

May 19 2019

ostatni


Winterfell Heart
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
ostatni
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"

May 17 2019

ostatni
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

May 16 2019

ostatni
Problem z książkami polega na tym, że kiedyś się kończą. Uwodzą cię. Rozkładają przed tobą nogi i wciągają cię do środka. Wchodzisz w nie głęboko, zostawiając wszystko, co miałeś, zrywasz wszelkie więzy łączące cię ze światem i podoba ci się w nich, i już nie potrzebujesz więzów, rzeczy, i wtedy książka się kończy. Treść ulatuje. Przewracasz stronę, a tam nic nie ma.
— Caroline Kepnes
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
ostatni
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique viamysweetheartt mysweetheartt

May 15 2019

ostatni
8159 081e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
ostatni
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione

May 11 2019

4054 9749 500

Joachim Bandau, ‘Schwarzaquarelle’, 1999

Reposted fromkimik kimik viaalexnouveau alexnouveau
ostatni
Artystyczne dusze są z natury zawikłane. Więcej czują, więcej myślą często i to robi wrażenie. Pani ma tez potrzeby takie... wyższego rzędu.
— J.
Reposted fromagatiszka agatiszka viafoodforsoul foodforsoul
ostatni
Milan Cathedral by Valerio D’Ospina
Reposted fromcorvax corvax viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ostatni
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaMezame Mezame
ostatni
3684 ace5 500

May 09 2019

ostatni
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viatobecontinued tobecontinued

May 08 2019

ostatni
I pamiętajcie: nie warto być zbyt piękną, mądrą, zdolną ani bogatą, bo wtedy się wyrasta ponad innych, a świat nie lubi zadzierać głowy!
— J. Lesiak - Ja, Bona
Reposted fromniemoc niemoc viaDaisy88 Daisy88
ostatni
Reposted fromDennkost Dennkost viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl