Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

ostatni
I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.
— Ignacy Krasicki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMezame Mezame
ostatni
Spotkałam na swojej drodze różnych ludzi: fajnych i mniej fajnych, tych, których kochałam, i tych, których nienawidziłam. Ludzi o dobrym sercu, ale też wyzyskiwaczy i krętaczy. Wampirów energetycznych i świrów, tych bardziej i mniej szkodliwych. . Ludzi, którzy potrafili się z siebie śmiać, i takich, którzy byli tak sztywni, jakby ktoś im kołek w tyłek włożył. Niektóre znajomości mnie cieszyły, inne nie. Wdzięczna jestem losowi za to, że pewnego dnia poznałam Ciebie - Przyjacielu.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
ostatni
Ludzie się nie zmieniają. Uczą się tylko na błędach i stają się lepszymi aktorami.
— Eric Lindstrom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe

November 16 2017

ostatni
2516 a014
Reposted frompoppyseed poppyseed viacontrapalabra contrapalabra
ostatni

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viavstane vstane

November 15 2017

ostatni
6756 6059 500
Reposted fromeyelyn eyelyn
ostatni
6643 7d04 500

November 14 2017

ostatni
Stałem się stracony dla świata, w którym zmarnowałem tak wiele czasu.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted byamericano americano
ostatni
7827 b5fc 500
Reposted frompotatos potatos viaMezame Mezame
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
ostatni
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacontrapalabra contrapalabra
ostatni
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viacontrapalabra contrapalabra

November 12 2017

ostatni
5287 c496 500

November 10 2017

ostatni
2840 d440
Reposted fromunr-eal unr-eal
ostatni
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaMezame Mezame

November 09 2017

ostatni
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaparrtyzant parrtyzant
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viainnocentsoul innocentsoul
ostatni
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
ostatni
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaparrtyzant parrtyzant
8319 5b83 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl