Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

ostatni

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek

November 05 2019

ostatni
5763 9a3d 500

November 01 2019

2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viaxannabelle xannabelle
ostatni
1838 7b66
Reposted fromgreengables greengables viaMezame Mezame

October 30 2019

ostatni
8153 5bd6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ostatni
8986 085c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar

October 21 2019

ostatni
"Jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro, żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie obce"

— ~H.Hesse.

October 17 2019

ostatni

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.

Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. 

Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. 

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. 

Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

— Martin Niemöller, ''Der Weg ins Freie'' (1946)
Reposted from1923 1923 viaDaisy88 Daisy88

October 08 2019

ostatni
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaavooid avooid
ostatni
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaunusual unusual

October 07 2019

ostatni
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued

October 04 2019

ostatni
Nigdy naprawdę nie zrozumie się człowieka, dopóki nie spojrzy się na sprawy z jego punktu widzenia (...) dopóki nie wejdzie się w jego skórę, nie pochodzi się w jego skórze po świecie
— Nelle Harper Lee – Zabić drozda
Reposted fromSkydelan Skydelan viamysweetheartt mysweetheartt

September 30 2019

ostatni
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
ostatni
Czuje się jakbym został przejechany przez walec, a przecież dopiero się obudziłem. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazoou zoou
ostatni
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viatobecontinued tobecontinued
ostatni
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
ostatni
I modlę się o lepszy dzień O lżejszą głowę, błogi sen Choć w środku wszystko drży
— Ania Karwan

September 26 2019

ostatni
3043 72b0
Reposted frombrystol brystol viafoodforsoul foodforsoul

September 25 2019

ostatni
2306 5af4 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaMezame Mezame
ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl